استاد رحیمی

ostadrahimi.com

وبسایت شخصی استاد رحیمی ، مدرس ریاضی دوره ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ، در جهت مدیریت بهتر دانش آموزان ایشان و همچنین تولید محتوا در راستای آموزش ریاضی و دروس مرتبط راه اندازی و طراحی گردید

اطلاعات بیشتر