پس از طراحی سایت اولین کاری که در اولویت قرار دارد تا همه ی مردم با برند شما آشنایی پیدا کنند و به وب سایت شما دسترسی داشته باشند ، بهینه سازی وب سایت و یا بهتر است بگوییم سئو وب سایت است