طراحی سایت صرافی علیرضا با قابلیت دریافت مستقیم نرخ ارز از بانک مرکزی با استفاده از وب سرویس و ارائه وب سرویس به شرکت های هموار