سایت رسام فرآیند نوین ( تولید کننده تانکرهای آب )
سایت به صورت 4 زبانه با قابلیت نمایش پیام خوش آمدگویی.