دیجیتال مارکتینگ

افیلیت مارکتینگ 1399

تصویر بند انگشتی  

افیلیت مارکتینگ چیست؟ افیلیت مارکتینگ یکی از روش های بازاریابی است که بر روی فروش محصولات تاثیر می‌گذارد . این نوع بازاریابی توسط یک فرد که در خارج از کسب و کار قرار دارد انجام می‌شود. در واقع در این نوع بازاریابی محصولات یک شرکت بر روی سایت ناشر افیلیت قرار داده می‌شود و اگر […]


ادامه مطلب

نه

thumb  

ادامه مطلب

هشت

thumb  

ادامه مطلب

هفت

thumb  

ادامه مطلب