گوگل ادوردز سیستم تبلیغاتی در گوگل است که در آن تبلیغ کنندگان بر اساس کلمات کلیدی پر جستجو، تبلیغاتی را در این پلتفرم قرار می‌دهند تا تبلیغات آنها در نتایج ابتدایی جستجوی کاربران ظاهر شود